; Ben van het Laar, Familieopstellingen
Ben van het Laar
Familieopsteller en systemisch coach


Sommige problemen in het leven laten zich niet gemakkelijk oplossen. Het kost veel moeite om er achter te komen wat precies de oorzaak is.
En als we dat al weten, dan is het nog een hele klus om oplossingen te zoeken en deze vervolgens uit te voeren.

Een familieopstelling biedt de mogelijkheid om op een heldere manier de achtergronden van klachten/problemen en thema's zien en mogelijke oplossingen te onderzoeken.
Of het nu gaat om hele concrete klachten of om vagere, moeilijk te benoemen gevoelens:
opstellingen bieden inzicht in de kern en de oorsprong. In de opstelling wordt ook gewerkt aan oplossingen, verbeteringen.

Op zaterdag 10 februari 2018 is er een dag familieopstellingen in Zwolle.
Voor deze dag is nog een plaats vrij voor het doen van een opstelling.
De volgende opstellingendag in Zwolle is op zaterdag 24 maart. Voor deze dag is nog plaats voor mensen, die een opstelling willen doen.
Ook representanten zijn van harte welkom. Heb je vragen of wil je je aanmelden stuur dan een mailtje aan info@vanhetlaar.nl.

Voor het doen van een opstelling zijn de kosten € 125,-.
Kom je als representant, dan betaal je € 25,-.
Deze prijzen zijn inclusief koffie, thee en lunch.

Wil je meer weten over mijn werk of heb je een vraag? Stuur dan een bericht aan info@vanhetlaar.nl of bel me op 06 10905554.