Wanneer systemisch coachen?

Wat mag ik verwachten?

Wat wel, wat niet?

Ervaringen van deelnemers

Waar, wanneer en wat kost het?

Terug naar het hoofdmenu

Ben van het Laar
Familieopstellingen en Coachen

Training Systemisch Coachen


Wat is systemisch coachen?

Systemisch coachen is vooral een gespreksvorm, die zich vooral richt op de omgeving en de (familiaire) achtergrond van de cliŽnt. Door het stellen van systemische vragen onderzoek je samen met de cliŽnt mogelijke verstrikkingen en blokkades in de familie van herkomst, partner-relaties(s), werkomgeving. Bij systemisch coachen is jouw aandacht erop gericht dat de cliŽnt haar of zijn problemen of klachten leert bekijken vanuit een breder, ander perspectief. Door het erkennen en integreren van herkomst en verbinding, openen zich nieuwe wegen voor veranderingen, verbeteringen.

In het systemisch werken ga je ervan uit dat een veelheid van oorzaken en omstandigheden hebben geleid en nog steeds leiden tot de problemen en klachten van je cliŽnt. Het gaat dan niet om het exact kunnen benoemen van de de problemen/klachten en de oorzaken, maar eerder het voelen/ervaren welke vragen de kern raken. Welke vragen leiden tot nieuwe gedachten, nieuwe inzichten?

Het systemisch werken levert niet alleen veel mogelijkheden op voor je cliŽnten. Het geeft ook een andere, diepere invulling aan jouw beleving van je werk als coach, therapeut, begeleider.